Hvis din afspiller fra Screenpublisher har mistet forbindelse til trådløst internet, vil præsentationen køre videre som den var sidst afspilleren havde forbindelse til internettet.

Når afspilleren registrerer, at der igen er forbindelse til tråsløs netværk, vil den automatisk koble på igen og modtage opdateret indhold fra din konto og vise evt. nyt indhold på din infoskærm.