I visse virksomheder og offentlige institutioner kan der være taget nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger på netværket. Dette kan blandt andet være IP-adresser, som er blokerede, og som derfor – for at kunne vise indhold fra Screenpublisher – skal gives tilladelse i virksomhedens firewall.

Her finder du en kort beskrivelse af, hvilke IP adresser der skal være tilladte for at virke med Screenpublisher infoskærme. Benytter du en afspiller fra Screenpublisher, kan det ligeledes være nødvendigt at åbne op for porte i Firewall, så Dvale indstillinger, genstart kommandoer, med videre, fungerer korrekt fra Screenpublisher administrationen.

Bemærk: I langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre i jeres netværksindstillinger – Det er typisk større virksomheder med skærpede krav til netværkssikkerhed, hvor dette kan være aktuelt.

IP adresser

Screenpublisher benytter Cloudflare ifb. sikkerhed, og det kan derfor være nødvendigt at whiteliste en række IP adresser i jeres firewall.

Har du en eller flere afspillere fra Screenpublisher, kan følgende IP adresser også whitelistes i jeres firewall:

IP Adresser/rangesBeskrivelse
https://www.cloudflare.com/ips/Cloudflare
Listen over IP adresser og IP ranges som bruges af Cloudflare.

Teknik og porte

Screenpublisher systemet har Websocket adgang til afspilleren, hvor der kommunikeres med enheden på port 80 – bl.a. ved genetablering af netforbindelse, laves en ny Websocket. Screenpublisher administrationen kommunikerer med afspilleren (genstart, rotering af skærm mv.) via denne Websocket. Der skal også være adgang igennem port 443 (https).

Følgende domæner skal whitelistes, hvis der anvendes web filter:

live.screenpublisher.com
media.screenpublisher.com
admin.screenpublisher.com
p.screenpublisher.com
resource.screenpublisher.com
cache.screenpublisher.com
mqtt.screenpublisher.com

Følgende domæner er kun relevante såfremt I anvender afspiller-enheder fra Screenpublisher:

ssh.spconnect.eu
status.spconnect.eu
signin.spconnect.eu
update.screenpublisher.com
ip.spconnect.eu

Vi anbefaler, at I whitelister spconnect.eu og screenpublisher.com samt alle subdomæner. Dermed behøver I ikke ændre noget, hvis der sker ændringer.

Synkronisering af tid på afspiller-enheder

Screenpublisher afspillere benytter NTP (Network Time Protocol) til blandt andet at synkroniserer tid og dato. Vises tiden forkert, så skyldes det at NTP er blokkeret på det netværk, som afspilleren er forbundet igennem.

For at afspilleren synkroniserer tiden korrekt, må port 123 UDP ikke være blokkeret.