Acceptabel Anvendelsespolitik

Acceptabel anvendelsespolitik

Hos Screenpublisher ønsker vi at beskytte vores brugere og IT-miljø imod uhensigtsmæssig brug af vores service. Derfor har vi opstillet nogle regler for brugen af vores service, som du bør være bekendt med.
Du accepterer nedenstående acceptabel anvendelses-politik, hvis du er bruger af vores service, hvilket vil sige at du har oprettet en konto, eller er blevet inviteret af en anden bruger.

Forbudt brug

Du kan kun bruge vores service til lovlige formål. Du må ikke bruge vores service:

På nogen måde, der er et brud på gældende lokal, national eller international lovgivning eller regulativer.

På nogen måde, som er ulovlig eller svigagtig, eller har nogen form for ulovlig eller svigagtig formål eller effekt.

Med henblik på at skade eller forsøge at skade mindreårige.

Med henblik på at skade, genere eller nedgøre andre brugere eller personer

Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der kan skade, genere eller nedgøre andre brugere eller personer. Det er f.eks. strengt forbudt at vise pornografisk materiale eller seksuelt udfordrende billeder på offentligt tilgængelige infoskærme.

Til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computer kode med det formål at skade driften af computersoftware eller -hardware.

Du indvilliger også i:

Ikke til at reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores side i strid med bestemmelserne i vores vilkår for brug af dette websted.

Ikke for tiltrænge dig adgang uden tilladelse, forstyrre, ødelægge eller afbryde:
enhver del af vores side og service; alt udstyr og alle netværk hvor vores service er lagret; enhver software, som anvendes i visningen af vores service, ellers:

Inddragelse og opsigelse

Vi vil, ud fra vores skøn, bestemme om du via din brug af vores hjemmeside og service har overtrådt bestemmelserne i denne politik. Når en overtrædelse af denne politik er sket, kan vi tage sådanne skridt, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af denne acceptabel anvendelsespolitik udgør en væsentlig misligholdelse af betingelserne for hvordan du har tilladelse til at anvende services og kan resultere i en eller flere af følgende handlinger:

Umiddelbar, midlertidig eller permanent inddragelse af din ret til at bruge vores service.
Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller uploadet materiale fra dig til vores service.
Udstedelse af en advarsel til dig.
Juridiske tiltag mod dig for godtgørelse af alle omkostninger (herunder men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger), der følger af overtrædelsen.

Yderligere søgsmål mod dig.

Videregivelse af disse oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, i den grad vi med rimelighed mener er nødvendig.
Vi tager ikke ansvar for foranstaltninger, der træffes som reaktion til overtrædelse af acceptabel anvendelsespolitik. Vores reaktioner beskrevet i denne politik er ikke begrænset hertil, og vi kan træffe alle andre foranstaltninger, vi med rimelighed finder passende.

Ændringer i acceptabel anvendelses-politik

Vi kan revidere vores acceptabel anvendelses-politik til enhver tid. Såfremt vi ændrer vores acceptabel anvendelses-politik vil vi oplyse vores brugere om ændringerne samt tidspunktet for ikrafttrædelsen både via e-mail og via en pop-up meddelelse som fremgår når du logger ind på din konto. Hvis du ikke er bruger af Screenpublisher services men er besøgende på Screenpublisher.com, så er dit eget ansvar at holde dig opdateret med vores acceptabel anvendelsespolitik. Du kan se hvornår vores acceptabel anvendelsespolitik sidst blev opdateret øverst på denne side. Såfremt du ikke kan acceptere den opdaterede acceptabel anvendelsespolitik bedes du:
Som administrator: opsige dit abonnement inden den opdaterede acceptabel anvendelsespolitik træder i kraft. Vi vil altid give et varsel på minimum 30 dage.
Som medlem eller kalenderansvarlig: undlade at besøge Screenpublisher.com samt bruge Screenpublisher services.
Som besøgende på vores hjemmeside: undlade at besøge Screenpublisher.com.

Kontakt information

Såfremt du har nogle spørgsmål eller kommentarer til vores acceptabel anvendelsespolitik, er du velkommen til at rette henvendelse til os.
Screenpublisher I/S
Rømersvej 4
DK 7430 Ikast
Denmark
[email protected]

CVR: 36478446

Senest opdateret d. 04. oktober 2016